logo

GORNJI BANER

 HAI Logic Inženjering doo Subotica

Preduzeće za projektovanje, izvođenje i

 stručni nadzor  u oblasti mašinskih instalacija.

TEL: + 381 24 552 157

TEL: +381 69 552 1570

 

 

Početna strana

Inženjerske usluge

Energetska sanacija

Solarne instalacije

Toplotne pumpe

Galerija

Reference

Kontakt

Zaposlenje

 

Proizvodi i komponente koje koristimo prilikom energetske sanacije tehničkih sistema

 

 

HVAC DRIVE Frekventni regulatori proizvođača DANFOSS

Primenjuju  se za regulaciju elektromotornih pogona:

-  pumpi za grejanje i hlađenje;

- pumpi za vodosnabdevanje;

- pumpi za tretman otpadnih voda

- ventilatora;

- kompresora;

a1

 SIEMENS RVD regulator toplotnih podstanica prema spoljnjoj temperaturi.

Primenjuje se za:

- toplotno predajne stanice u    gradskom grejanju;

- lokalne podstanice;

- lokalne kotlarnice;

q1

 SIEMENS Albatros univerzalni regulator toplotnih postrojenja prema spoljnjoj temperaturi.

Komplet za regulaciju individualnih kotlarnica sa do dva grejna kruga i pripremom sanitarne tople vode.

q6

RLM regulator temperature vazduha u ventilacionim kanalima .

Komplet za regulaciju postrojenja za klimatizaciju i ventilaciju.

q6

Aktuatori za KGH ventile

Aktuatori za:

- loptaste slavine;

- leptir ventile;

- regulacione ventile;

- zonske ventile;

q7

Aktuatori za žaluzine klima komora

Aktuatori za klima komore u zgradama.

q4

Diskretni regulatori i senzori procesnih veličina

Regulatori:

- temperature;

- pritiska;

- relativne vlažnosti;

q5

Kontinualni transmiteri i senzori procesnih veličina

 

- transmiteri temperature;

- transmiteri pritiska;

-transmiteri protoka;

.-transmiteri nivoa;