logo

GORNJI BANER

 HAI Logic Inženjering doo Subotica

Preduzeće za projektovanje, izvođenje i

 stručni nadzor u oblasti mašinskih instalacija. 

TEL + 381 24 552 157

TEL: +381 69 552 1570

 

 

Početna strana

Inženjerske usluge

Energetska sanacija

Proizvodi

Solarni kompleti
Toplotne pumpe

Galerija

Reference

Kontakt

Zaposlenje

 

Energija ušteđena = Energija proizvedena

 

cs3

a9

g6

 

Energija potrebna za grejanje objekata čini više od polovine od ukupne energije koja se koristi u tom objektu.

Energetska sanacija tehničkih sistema u zgradarstvu ima za cilj da smanji troškove korišćenja zgrada i da smanji emisiju štetnih materija u životnu sredinu.

Energetska sanacija je proces koji se može podeliti u 4 faze:

1. Sanacija toplotnog omotača zgrade

2. Poboljšanje energetske efikasnosti tehničkih sistema

3. Lokalna proizvodnja energije

4. Zgrade nulte emisije

Krajnji cilj energetske sanacije je zgrada nulte emisije. Odnosno zgrada koja tokom upotrebe nema negativnih uticaja na životnu sredinu.

U procesu energetske sanacije, nudimo izvođenje radova na poboljšanju energetske efikasnosti tehničkih sistema i inženjering postrojenja za korišćenje energije Sunca.

proizvodi koje koristimo...