logo

GORNJI BANER

HAI Logic Inženjering doo Subotica

Preduzeće za projektovanje, izvođenje i

 stručni nadzor u oblasti mašinskih instalacija.

TEL: + 381 24 552 157

TEL: +381 69 552 1570

 

 

 Početna strana
Inženjerske usluge
Rešenja za uštedu energije
Proizvodi
Solarni kompleti
Galerija
Reference
Kontakt
Zaposlenje

 Solarne instalacije za toplotnu primenu energije Sunca

Solarne instalacije za toplotnu konverziju energije Sunca su veoma efikasni sistemi za pripremu tople vode, bilo da se radi o sanitarnoj toploj vodi ili o sistemima za grejanje. Solarne instalacije se u opštem slučaju sastoje od prijemnika sunčeve energije - solarnih kolektora, akumulatora toplote - rezervoara, cevne instalacije između kolektora i rezervoara, cirkulacione pumpe i automatike.

Konverzija energije zračenja u toplotu odvija se u solarnim kolektorima gde se toplota predaje radnom fluidu koji cirkuliše kroz sistem pokretan pomoću cirkulacione pumpe. U savremenim prijemnicima sunčeve energije, stepen konverzije je iznad 0,8, odnosno preko 80% upadnog sunčevog zračenja se prevodi u toplotnu energiju.

montaza kolektora


Na području Srbije imamo veoma povoljne meteorološke uslove za korišćenje energije Sunca. U letnjem periodu prosečna količina raspoložive energije na  m2 horizontalne površine iznosi 5,5 kWh, dok se u zimskom periodu raspoloživa količina energije kreće oko 3,5 kWh po m2 horizontalne površine. Prema tome,  korišćenjem  solarnih kolektora neto površine 2 m2  godišnje se dobija oko 3000 kWh toplotne energije po kolektoru.  Uz odgovarajući  broj solarnih kolektora dobija  oko 70% potrebne energije za pripremu sanitarne tople vode i/ili  50% od potrebne energije za grejanje.

Solarne instalacije u našoj ponudi su uobličene u komplete koji sadrže sve potrebne elemente za montažu i potpuno automatski rad. Za potrebe Naručioca vršimo kompletan inženjering od projektovanja do izvođenja. Dimenzionisanje solarnih instalacija je veoma važan deo procesa izgradnje solarnih sistema. Za dimenzionisanje koristimo specijalizovani softver.  Prilikom izvođenja solarnih instalacija koristimo isključivo komponente  koje su u skladu sa standardima EN 12975 i SRPS EN ISO 9488.Naš tim čine mašinski inženjeri sa licencama tipa 330 i 830 i monteri sa višegodišnjim radnim iskustvom.


Kolektor TS300
Pločasti solarni kolektor
TS 300 proizvođač: Thermosolar Slovačka

Primenjuje se za pripremu sanitarne tople vode i/ili podršku grejanju kod:
  • individualnih domaćinstava;
  • višeporodičnih zgrada;
  • komercijalnih ugostiteljskih objekata;
  • škola, bolnica, hotela;
  • bazena;
  • industrijske pripreme tehničke vode;


 

 

 

 

 

 

HA LOGIC INŽENJERING  DOO Subotica  SVA PRAVA ZADRŽANA